БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ И МЪДРОСТ

Вселената е изпълнена с Божествена любов и мъдрост, от най-малкото до най-голямото, така щото може да се каже, че тя е образ на Божествената любов и мъдрост. Това става очевидно от съответствията, които съществуват между онова, което е в човека и онова, което е във вселената. Човек е, наистина, един микрокосмос. Тези съответствия не са ясни за хората във физическия свят, но те стават очевидни за всеки едного, който може да ги съзерцава в духовния свят. В този свят съществува всичко онова, което притежава известна форма във физическия свят, в кое да е от трите му царства. За ангелите. които пребивават в духовния свят. е ясно, че вселената е един образ на Бого-Човека, и че неговата любов и мъдрост се проявяват навсякъде във вселената. Не че вселената е Бого-човекът, но тя произлиза от Него. Няма форма и материя сами по себе си или живот сам по себе си; няма любов и мъдрост сами по себе си. Нито човек е човек сам по себе си, но всичко е от Бога, който е Човек, Мъдрост, любов, Материя и Форма. Това, което съществува само по себе си, е безначално и безгранично.

 

Повечето хора не знаят, че има и друго слънце, освен физическото. Това слънце изглежда толкова голямо, колкото физическото, и е също така огнено като него, но е по-блестящо. Целият ангелски свят се озарява от това слънце. Ангелите от третото небе го виждат постоянно. Тези от второто небе – много често, а ангелите от първото или най-външното небе – понякога .

Това слънце не е сам Бог, но произлиза от Него. Божествената любов и мъдрост, които произлизат от Него, се изявяват като слънце в този свят.

ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА

Съществуват три главни принципа: Принципът на Любовта, на Мъдростта и на Истината.

Първият принцип–Любовта– ражда живот. Вторият принцип– Мъдростта– носи светлината. Третият принцип– Истината– дава свобода.

Повикай Любовта, Мъдростта и Истината, да станеш разумен човек. Любовта,

Мъдростта и Истината да бъдат основа на вашия живот. Любовта се проявява в чувствата.

Мъдростта се проявява в мислите, а Истината–в действията.

Човек трябва да търси Любовта, защото тя носи живота и чистотата. Човек трябва да търси Мъдростта, защото тя е носител на светлина и знание. Човек трябва да търси Истината, защото тя е носител на свободата и силата. Човек се нуждае от чистота в сърцето, светлина в ума и благородни пориви и постъпки на волята, а те идат от Любовта,

Мъдростта и Истината. Добрите мисли и чувства са водата на живота– живата вода, а добрите постъпки са хлябът на живота– живият хляб.

За ученика на великия живот Истината е идеал, Мъдростта– цел, а Любовта–реализиране.

Ще работите за Любовта, от която изтича животът. В живота се крие всичката радост и веселие. По-високо от живота няма. Ще работите за Мъдростта, от която изтича светлината, като наслада в живота и като знание. А знанието дава методи. Ще работите за Истината, от която изтича свободата, в която се съдържат всички възможности за осъществяване на нещата.

Любовта живее, Мъдростта свети, а Истината носи бъднини. Човек, който е разбрал Любовта, става безсмъртен. Човек, който е разбрал Мъдростта, става съвършен. Човек, който е разбрал Истината, става свободен.  Животът иде от Любовта, знанието иде от Мъдростта, а свободата иде от Истината.

Ако не нагласяваш чувствата си съобразно Любовта, ако не нагласяваш мисълта си съобразно Мъдростта и ако не нагласяваш постъпките си съобразно Истината, ти не можеш да се проявиш като човек.

Когато не разбира законите на Любовта, Мъдростта и Истината, човек страда. Щом разбере Любовта, животът у него ще протече. Щом разбере Мъдростта, той ще придобие знание и светлина. Щом разбере Истината, той ще се освободи. Като е дошъл на земята, човек се нуждае от живот, от знание, от свобода. Животът минава през Любовта, знанието минава през Мъдростта, свободата минава през Истината.

Чрез живота познаваме Любовта; чрез знанието познаваме Мъдростта; чрез свободата познаваме Истината.

Всеки трябва да се ръководи от Любовта, Мъдростта и Истината; всеки трябва да се ръководи от живота, от знанието и свободата; всеки трябва да се учи и работи.

Ако искате нещо, искайте светъл ум, носител на светлината. Искайте топло сърце, пълно с любов, на която всичко да расте. Искайте диамантена воля, с която да преодолявате всички мъчнотии.

Идеалът на човека е да има: сърце, чисто като кристал, ум, светъл като слънцето,

воля, твърда като диамант, душа, широка като вселената и дух, мощен като Бога и едно с

Бога. Това е веригата, с която можем да вържем злото в себе си. Любовта към всички живи същества ще внесе чистота, безкористие и ти ще се освободиш от себелюбието, коренът на всички злини.

Внеси чистота в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.

Внеси Мъдростта в ума си, знанието ще даде своята помощ и светлината ще те озари.

Внеси Истината в душата си и свобода ще придобиеш.